Set 25, 2014

Ikatlong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin


Maaari kayang hindi lamang ako isang abang mongha, pinakawalang-halagang nilalang sa daigdig at sadyang hindi karapat-dapat mapagbalingan ng iyong pansin? Kung gayon quare locutus es mihi sermonem istum? Et unde hoc mihi?

Walang komento: