Set 29, 2014

ito ang aking katawan,

ni Helena Sinervo
aking salin


ito ang aking katawan,
kunin at kainin,
ito ang aking sombrero,
kunin at
ipatong sa iyong ulo
at iitsa sa sabitan,
ito ang aking bahay,
kunin at tirhan
at gibain,
ito ang aking paglalakbay,
kunin at simulan,
maghiwalay at manumbalik,
ito ang aking pag-uulit,
kunin at ulitin
at magpatuloy,
ito ang aking ito,
kunin itong ito
at nguyain at lunukin
at ilura
at itong iyon

Walang komento: