Okt 1, 2014

Mga Alay

ni Cid Corman
aking salin


Napakaraming bagay sa altar.
Sasapat ang isang talulot.
O ang langgam na sandaling tumitigil dito.

Walang komento: