Ene 4, 2015

Laruan ako ng mga sugatang libay

       Ikaw ang asawa mula sa estante
            ang ibang hininga, sa akin

at nagsusubo sa akin ng kaktus

     Ikaw ang bunga ng matinik na babae
                     at paliit nang paliit. Luntian at marahas
                  ang dagsa na nagpapamaga / dedeng plastik
       
       na nagpapalutang sa kulay-
                                                     lupang bibig

Walang komento: