Peb 13, 2015

M—

May bumisitang advisee, kani-kanina lang. Hindi ho ninyo kilala o makikilala pa. Ayun, nagkahuntahan. Nawala na yung pinagtatrabahuhan niya (nilamon ng kompetisyon) kung kaya'y naghahanap ng bago.

Pero Feb Fair ang sadya na rito, mga kasamahan niyang Kabitenyo. Hindi na yata ako dapat nag-aabiso sa kanya, pero ayun. Nakagawian na rin namin.

Sadyang hindi na ako karapat-dapat humingi ng payo. Pero heto.

Walang komento: