May 17, 2017

Ikalabing-pitong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sadyang kahiya-hiya para sa ganitong karurunong na magulang kung lalabas na walang alam ang anak. Ito ang natiyak ko nang mag-isa, at mukhang akma nga ito sa akin. Gayumpaman, maaaring nagawa ko ito (sa halip, tunay ngang ginawa ko ito) upang palakpakan at pakapurihin ang aking aking pagkahilig sa pamamagitan ng pagtatalaga bilang pananagutan ang bagay na kung tutuusi'y kaligayahan ko namang talaga.

Walang komento: