Okt 11, 2014

Ikapitong sipi mula sa “Tugon sa Lubos na Kapita-pitagang Sor Filotea”

ni Sor Juana Inés de la Cruz
aking salin

Sino ang nagpalimbag ng Liham nang hindi nagpapaalam sa akin? Sino ang nagbigay dito pamagat? Sino ang nagtustos ng upang ipalimbag? Sino ang lubos na nagparangal sa bagay na ito (ito bilang ang liham mismo at ang may-akda, mga hindi karapat-dapat)? Ano ang hindi niya gagawin? Ano ang hindi niya patatawarin? Ano ang hahayaan niyang hindi nagagawa, at ano ang hahayaan niyang hindi napapatawad?

Walang komento: