Hun 3, 2015

Ningning ng bukang-liwayway sa aking Bayan

H— Ako lang siguro to pero yung "A Thousand Years" sounds like the ultimate selfie track. Haha

R—

H— May "mala-debut, it's my time to shine" ere yung kabuuan ng kanta pag naririnig ko. Haha

D— uy may sinasabi ang kantang yan tungkol sa longing, at sa mga protracted war

H— Talaga? Haha. Ngayon ko pa lang totoong babasahin ang lyrics. Taympers.

D— T: BASA!

H— Ayan na!

Ang obsessive at juvenile! Parang yung na-realize ko nitong mga nakaraan sa kakapanood ng mga hangout films (Dazed and Confused) at pagkabasa ng isang review re: Salinger biopic kanina at dahil don, napaisip about coming of age film (and/or YA lit).

          Every breath, 
          Every hour has come to this 

          One step closer

drama is the ultimate theme for the ultimate millennial subject.

R—

H— Taympers: kanta pala to sa Twilight? :)

D— Millennial din naman ang source. Consider:

          Heart beats fast 
          Colors and promises 
          How to be brave

That's classic youth-oriented rhetoric condensed: Passion / Membership, an orientation toward a goal one might or might not achieve during his or her lifetime / Passion, part deux. As ultimo as Rizal, as tinubuan as Boni's lupa (kanta ito sa "Breaking Dawn," o kitams, Rizal talaga. Cf: Simoun and Basilio converse)

H— Intense! "a goal one might or might not achieve during his or her lifetime" - Kahit alam ito, may obsession sa present at sa mga hakbang/proseso:

          I will not let anything 
          Take away 
          What's standing in front of me

There is that goal but here is the struggle attitude. Then, "I'll love you for a Thousand more". Nothing ever ends moda.

D— "There is that goal but here is the struggle attitude." Di ba lang? 

          Every hour has come to this 
          One step closer

At every (other) point we have the tension between the protracted and the immediate, the urgency and the incredible incapacity of the hoped-for to be right-here, right-now

R—

H— Taas-kamaong pagpupugay sa mga nakikibaka, hellsyeah. This is it, capture the moment! Sumelfie! *violin bleeds* Hehe

B—

Walang komento: